Obchodní podmínky


Vrácení zboží

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
  • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny (za poškození se považuje i porušení papírové "pečeti" bránící otevření obalu zboží).
  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Prosím uvědomte si, že tato možnosti se týká pouze vrácení nepoškozeného a žádným způsobem nepoužitého zboží.

Záruční a reklamační podmínky
Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit (popř. vyměnit produkt za nový, případně po vzájemné dohodě s kupujícím za obdobný či vrácení peněz).

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:

  • neodborným použitím či skladováním zboží
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího (viz kontakty).

V případě reklamace nás prosím kontaktujte předem telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží (fakturu) a udání důvodu reklamace. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.

POŠTOVNÉ ZDARMA

Při nákupu nad 1500 Kč

v našem e-shopu
neplatíte poštovné.