Kategorie

Novinky

Momentálně žádné novinky

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má hodnotu uzavřené kupní smlouvy.
Při objednávce nad 2 000,- Kč včetně DPH  poštovné neúčtujeme. Objednávky přijímáme do 12.00 hod. Termín dodání 3-5 dnů.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Pokud objednávka nebyla vyexpedována, může ji zákazník zrušit telefonicky.
Pokud byla platba za zboží provedena zálohově a objednávka zrušena před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, který byl účtován bankou příjemci platby. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice prodávajícím se žádné poplatky nestrhávají.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající může objednávku zrušit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popř. je dlouhodobě nedostupné. Prodávající zruší objednávku i v případě pokud dojde k výrazným změnám v ceně zboží. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat e-mailem.

Platba za zboží a způsob doručení
Při objednávce v hodnotě nad 2 000,-Kč neúčtujeme poštovné a balné (ani poplatek za dobírku).

 • Dobírka na poštu.
  K celkové ceně bude připočteno poštovné a balné ve výši 160,- Kč (včetně DPH) - pouze u objednávek pod 2 000 kč. Zásilky nad  2 000,.Kč včetně DPH zasíláme výhradně GLS. Přes Českou poštu zasíláme  pouze balíky s váhou do 5 kg.
 • Dobírka GLS.
  K celkové ceně bude připočteno poštovné a balné ve výši 120,- Kč (včetně DPH) - netýká se objednávky nad 2 000,- Kč.

 

Kontrola dodaného zboží
Obsah dodávky si kupující zkontroluje již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nepřevezme a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát zřetel.

Podmínky reklamace
Vrácení zboží
Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny (za poškození se považuje i porušení papírové "pečeti" bránící otevření obalu zboží).
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.


Prosím uvědomte si, že tato možnosti se týká pouze vrácení nepoškozeného a žádným způsobem nepoužitého zboží.

Záruční a reklamační podmínky
Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit (popř. vyměnit produkt za nový, případně po vzájemné dohodě s kupujícím za obdobný či vrácení peněz).

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:
neodborným použitím či skladováním zboží

 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)


Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího (viz kontakty).
V případě reklamace nás prosím kontaktujte předem telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží (fakturu) a udání důvodu reklamace. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně